Hi-Perf, wysokowydajna perforacja wprowadzona przez Servi Doryl

13 Mai 2019

Hi-Perf, wysokowydajna perforacja wprowadzona przez Servi Doryl nadal rozwija się na rynku form do produkcji serów miękkich. Początkowo wprowadzony na rynek dla skrzepu mlekowego i kruchego, Hi-Perf jest skuteczny również w przypadku innych rodzajów skrzepu. Nasi pierwsi klienci odnotowują zwrot z inwestycji w okresie krótszym niż 3 lata dzięki oszczędnościom materiałowym uzyskanym dzięki tej nowej technologii. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.


Strona główna